Loading...

शुभ मुहूर्त

विवाह – ता. 1 से 11, 15, 16, 20 से 22, 26 से 31 

मुण्डन – ता. 3, 8, 22

उपनयन – ता. 7, 10, 21, 22, 29 

नामकरण – ता. 1,3,11,15,17,22, 24, 29 

अन्नप्राशन – ता. 3, 11, 12, 3,11,12,17,22,24,29 

गृहारम्भ – ता. 3 

गृह प्रवेश – ता. 3,15,29,31 

व्यापार – ता. 7, 10, 11, 15, 21, 22,29,31

सोम

मंगल

बुध

गुरू

शुक्र

शनि

वैशाख एकादशी (शुक्ल)

मोहिनी एकादशी

वैशाख द्वादशी (शुक्ल)

वैशाख त्रयोदशी (शुक्ल)

वैशाख चतुर्दशी (शुक्ल)

वैशाख पूर्णिमा

ज्येष्ठ प्रतिपदा (कृष्ण)

वैशाख द्वादशी (शुक्ल)

वैशाख त्रयोदशी (शुक्ल)

वैशाख चतुर्दशी (शुक्ल)

वैशाख पूर्णिमा

ज्येष्ठ प्रतिपदा (कृष्ण)

ज्येष्ठ द्वितीया (कृष्ण)

ज्येष्ठ तृतीया (कृष्ण)

ज्येष्ठ चतुर्थी (कृष्ण)

ज्येष्ठ पंचमी (कृष्ण)

ज्येष्ठ षष्ठी (कृष्ण)

ज्येष्ठ सप्तमी (कृष्ण)

ज्येष्ठ अष्टमी,नवमी (कृष्ण) 

ज्येष्ठ दशमी (कृष्ण)

ज्येष्ठ एकादशी (कृष्ण)

ज्येष्ठ द्वादशी (कृष्ण)

ज्येष्ठ त्रयोदशी (कृष्ण)

ज्येष्ठ चतुर्दशी (कृष्ण)

ज्येष्ठ अमावस्या

ज्येष्ठ प्रतिपदा (शुक्ल)

ज्येष्ठ द्वितीया (शुक्ल)

ज्येष्ठ तृतीया (शुक्ल)

ज्येष्ठ चतुर्थी (शुक्ल)

ज्येष्ठ पंचमी (शुक्ल)

ज्येष्ठ षष्ठी (शुक्ल) 

 

ज्येष्ठ सप्तमी (शुक्ल) 

 

ज्येष्ठ सप्तमी (शुक्ल)

ज्येष्ठ अष्टमी (शुक्ल) 

 

ज्येष्ठ नवमी (शुक्ल)

ज्येष्ठ दशमी (शुक्ल)

ज्येष्ठ एकादशी (शुक्ल)